יום שישי, 24 במרץ 2023

כתב אישום נגד תושב שילה שיידה אבנים לעבר משאית והתעמת עם חיילים

 פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) הגישה היום לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד דוד רבינוביץ', תושב שילה כבן 20, וזאת לאחר שיידה אבנים לעבר משאית פלסטינית בציר אלון והתעמת עם חיילים שהגיעו למקום.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד שרית רייך אבניאל, הנאשם יידה אבנים, יחד עם אחרים, לעבר משאית פלסטינית שנסעה באזור. כתוצאה ממטח האבנים נופצה השמשה הקדמית של המשאית ונהג המשאית עצר את נסיעתו. לאחר מכן התעמת הנאשם עם חיילים שהגיעו למקום כדי למנוע יידוי אבנים על רכבים, במסגרת העימות דחף הנאשם את החיילים.

 

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של יידוי אבן או חפץ לעבר כלי תחבורהחבלה במזיד ברכב ממניע גזעני ותקיפת עובד ציבור.

 

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על הארכת התנאים המגבילים של הנאשם, בין היתר מעצר בית מלא, עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.עמדת היועצת המשפטית לממשלה בהליך שעניינו סירוב מתן שירותי סליקה בשל תלונות על הונאת קשישים

 היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מסרה לבית המשפט המחוזי בת"א את חוות דעתה בנוגע להליך המתנהל כנגד חברת ישראכרט בגין סירובה לתת שירותי סליקה לחברה שהצטברו נגדה תלונות רבות בגין הונאת קשישים.

בשנים האחרונות זוהתה תופעה רחבת היקף במסגרתה לקוחות המשתייכים לאוכלוסיות מסוימות, ובפרט קשישים, נופלים קורבן למעשי הונאה, הטעיה והשפעה בלתי הוגנת של בתי עסק וכתוצאה מכך מתקשרים בעסקאות נמשכות, שבגינן נגבים מהם כספים רבים. עסקאות אלה מלוות בד"כ בשיווק אגרסיבי מצד בתי העסק, ומבוצעות לרוב בדרך של עסקת מכר מרחוק ("טלמרקטינג") ועסקאות רוכלות. 

חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה נמסרה במסגרת תביעה שהוגשה ע"י שתי חברות פרטיות, שעוסקות בין היתר בעסקאות טלמרקטינג ומשווקות שירותי התקנות ותיקונים של מוצרי חשמל ביתיים, כנגד חברת הסליקה ישראכרט בטענה כי סירובה לספק להם שירותי סליקה אינו סביר. לטענת ישראכרט התובעות מקיימות עסק שפעולותיו מעידות על התנהגות אנטי-צרכנית, הטעיית לקוחות ופנייה שיטתית ללקוחות קשישים. ישראכרט נימקה את סירובה לספק לחברות שירותי סליקה, בין היתר, בכך שבדיקה שערכה העלתה כי הגיל הממוצע של לקוחות התובעות הוא גבוה מהמקובל, כי ישנם חיובים חוזרים בסכומים מצטברים גבוהים וזאת בדגש על אותם לקוחות קשישים, כי אותרו מאות מקרים של חיובים כפולים בגין אותה עסקה וכן שיעורים גבוהים של החזרי חיוב ודחיית עסקאות. בשים לב לנתונים שנאספו ע"י החברה, התעורר בישראכרט חשש ממשי כי בפעילותן של החברות יש משום הטעייה והשפעה בלתי הוגנת. בעקבות שיעור תלונות גבוה וחריג של לקוחות, נערכה שיחה בין נציגי התובעות לנציגי ישראכרט והוצגו להם כלל הנתונים. על אף הבטחות מצד נציגי התובעות, היקף התלונות לא רק שלא ירד, אלא אף עלה. משכך אף סוכם מול החברות במסגרת פגישה נוספת כי העבודה עם האוכלוסייה המבוגרת תצומצם. חרף כך, המשיכו להצטבר בישראכרט תלונות רבות, לרבות מהמטה למאבק בעוקץ קשישים.

עמדת היועצת המשפטית לממשלה מוגשת לביהמ"ש בשים לב לאינטרס הציבורי שכרוך בתביעה, לרבות החשיבות בהגברת ההגנה על אוכלוסיית הקשישים. לעמדתה, בנסיבות המקרה ומכיוון שישראכרט הניחה תשתית עובדתית מבוססת לסירובה להעניק לחברות שירותי סליקה, יש בסיס לקיומו של חשש ממשי על פי הוראות החוק, ומשכך סירובה הוא סביר. כמו כן, בחברות האשראי מתקבל בזמן אמת מידע שמעיד על אופן ההתנהלות של בתי העסק ועל הפגמים בו (התכחשויות לעסקאות ונתונם אודות פגיעה בלקוחות). משכך, סבורה היועצת המשפטית לממשלה כי אין לצמצמם את מרחב שיקול הדעת של חברות הסליקה באופן שעלול לייצר הרתעת יתר שימנע מחברות הסליקה למנוע שירותים אלה במקרים בהן עולה חשש מצידן להתנהלות פוגענית על ידי החברות להן מסופקים שירותי סליקה. זאת, מכיוון שיהיה בכך כדי לפגוע באינטרס הציבורי, היות והן עשויות להיות הגורם שבידיו הכלים היעילים והמהירים ביותר להפסקת חיובי הלקוחות בגין עסקאות בלתי הוגנות. לאור האמור, הדגישה היועצת המשפטית לממשלה כי "יש לאפשר לחברות הסליקה להפסיק את ההתקשרות ואת העברת הכספים לבית העסק, כל עוד יש להבנתן חשש ממשי לפעילות המנוגדת לדין, בהתאם להוראות המפקחת על הבנקים". בנוסף טענה כי היעתרות ביהמ"ש לבקשת התובעות למתן צו מניעה נגד ישראכרט עלול לגרום נזק רב לצרכנים. לצד האמור, יובהר כי היועצת המשפטית לממשלה לא נדרשת לבחינת העובדות הקונקרטיות שנטענו ע"י מי הצדדים, ומותירה את ההחלטה האם ליישם את עמדתה לשיקול דעתו של ביהמ"ש.

בסוף דבריה ציינה היועצת המשפטית לממשלה כך: "המקרה שלפנינו מעלה עניין ציבורי ראשון במעלה, בשל העובדה שההליך עוסק במקרה פרטני של תופעה של פגיעה באוכלוסיות יעד לשיווק אגרסיבי בכלל, ועושק קשישים בפרט, וכפועל יוצא גם פגיעה בניהול התקין של חברות הסליקה שמבקשות להפסיק את מתן השירותים לאותם בתי עסק בהם נהוגה אותה פרקטיקה פסולה. מכאן, החשיבות בהעברת מסר ברור לפיו לא ניתן להשלים עם ניצול ופגיעה באוכלוסיות שונות".

 

העמדה הוגשה על ידי עו"ד שלמה כהן ואריאל אררט מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), לאחר שגובשה בשיתוף עם ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי), הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן, הפיקוח על הבנקים, המשרד לשוויון חברתי והיחידה לאכיפה אזרחית.כתב אישום כנגד זוג הורים מהמרכז שהתעללו ותקפו את בתם התינוקת

 פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום כנגד זוג הורים, תושבי המרכז, שהתעללו ותקפו את בתם התינוקת, בהיותה בת חצי שנה בלבד וגרמו לשברים בגולגולת, דימומים פנימיים ועוד.

מכתב האישום שהגישה עו"ד שיר בן דוד-כהן עולה כי ההורים נהגו לתקוף את התינוקת יחד וגרמו לה לחבלות קשות. למשל כך, במקרה אחד חבל האב בפניה ובגפיה של התינוקת וגרם לה פצעים ונפיחות בפניה ופצעים בידיה. למרות שהאם ידעה על מעשיו של האב, נמנעה מלדווח. במקרה אחר עת שהו בדירת שכנתם, משכו ההורים את התינוקת זה מידיו של זו וטלטלו אותה בכוח ובאופן שגרם לה לדימומים ברשתיות, שבר בגולגולת ודימומים מוחיים. כמו כן במספר הזדמנויות שונות, תקפו הנאשמים את התינוקת וגרמו לה לחבלות קשות בכל חלקי גופה, בין היתר לשברים בגולגולת ובעצמות אחרות של גופה, דימומים פנימיים, חתך בלשון, כוויות, פצעים ועוד. בנוסף, בחלק מן המקרים, מסרה הנאשמת מידע כוזב לגורמי רפואה, ביחס לאשר אירע או לא אירע לתינוקת ובמקרים אחרים, נמנעו ההורים מלדווח לגורמי רפואה על אודות החבלות שגרמו לתינוקת תוך הפרת חובתם לדאוג לבריאותה. לאור מסוכנותם של ההורים לתינוקת, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להשית על ההורים תנאים מגבילים ולהרחיקם בצו ממנה.

 

כתב האישום מייחס להורים עבירות של התעללות בקטין על ידי אחראי והזנחת מושגח.יום ראשון, 12 במרץ 2023

כתב אישום נגד משה אטיאס שרצח את אשתו באמצעות משקולת

 פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד משה אטיאס (58) מלוד לאחר שרצח את אשתו ואם ילדיו באמצעות משקולת.

מכתב האישום שהגישה עורכת הדין עינת לב ארי עולה כי משה ואשתו היו נשואים וגרו עם שניים משלושת ילדיהם הבגירים בלוד. בחודש פברואר השנה, בשעות הבוקר המוקדמות, החליט משה להמית את אשתו באמצעות משקולת של חמישה ק"ג המיועדת לאימוני כושר. בזמן שאשתו ישנה במיטה המשותפת שלהם, הטיח בראשה בעוצמה את המשקולת וחזר על המעשה כשבע פעמים. בהמשך, לקח סכין מהמטבח, חזר לחדר השינה ודקר אותה בפניה, בצווארה ובחזה על מנת לוודא את מותה. לאחר מכן, ירד בחזרה למטבח, שטף את ידיו מהדם, נכנס לרכבו, ולאחר כמה דקות נסיעה התקשר למד"א ודיווח כי "רצח את אשתו". כשהבחין משה במשטרה שמתקרבת לכיוונו, החל בנסיעה מהירה כדי לחמוק מהם ונעצר כשהתנגש בניידת של מג"ב שחנתה באזור.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים (מצ"ב) ציינה עו"ד לב ארי כי: "מעשיו הקשים של המשיב – בתקיפת בת זוגו בשנתה, תוך שימוש בנשק קר, ללא כל סיבה מובנת או מניע, מלמדים על הלך הרוח של המשיב, ועל פוטנציאל המסוכנות העצום הגלום בו.

כתב האישום (מצ"ב) מייחס משה אטיאס עבירות של רצח בנסיבות מחמירות וסיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה.